DSC05688(1920X600)

Newyddion

 • Pa Fys Mae'r Ocsimedr Curiad Bys yn ei Dal?Sut i'w Ddefnyddio?

  Pa Fys Mae'r Ocsimedr Curiad Bys yn ei Dal?Sut i'w Ddefnyddio?

  Defnyddir yr ocsimedr pwls blaen bys i fonitro cynnwys dirlawnder ocsigen gwaed trwy'r croen.Fel arfer, mae electrodau'r ocsimedr pwls blaen bys yn cael eu gosod ar fysedd mynegai'r ddwy fraich fraich.Mae'n dibynnu a yw electrod ocsid pwls blaen bysedd ...
 • Mathau o Thermomedrau Meddygol

  Mathau o Thermomedrau Meddygol

  Mae chwe thermomedr meddygol cyffredin, tri ohonynt yn thermomedrau isgoch, sydd hefyd yn y dulliau mwyaf cyffredin a ddefnyddir i fesur tymheredd y corff mewn meddygaeth.1. Thermistor electronig (math thermistor): a ddefnyddir yn eang, yn gallu mesur tymheredd axilla, ...
 • Sut i Ddewis Dyfeisiau Meddygol Cartref?

  Sut i Ddewis Dyfeisiau Meddygol Cartref?

  Gyda gwella safonau byw, mae pobl yn talu mwy a mwy o sylw i iechyd.Mae monitro eu hiechyd ar unrhyw adeg wedi dod yn arferiad gan rai pobl, ac mae prynu amrywiaeth o ddyfeisiau meddygol cartref hefyd wedi dod yn ffordd ffasiynol o iechyd.1. Pulse Ocsimedr...
 • Cwestiynau Aml a Datrys Problemau ar gyfer defnyddio Monitor Aml-baramedr

  Cwestiynau Aml a Datrys Problemau ar gyfer defnyddio Monitor Aml-baramedr

  Mae monitor aml-baramedr yn darparu gwybodaeth bwysig i gleifion meddygol â monitro diagnosis clinigol.Mae'n canfod signalau ecg corff dynol, cyfradd curiad y galon, dirlawnder ocsigen gwaed, pwysedd gwaed, amlder anadlu, tymheredd a pharamedrau pwysig eraill i...
 • Sut i Ddefnyddio'r Peiriant Nebulizer Rhwyll Llaw?

  Sut i Ddefnyddio'r Peiriant Nebulizer Rhwyll Llaw?

  Y dyddiau hyn, mae'r peiriant nebulizer rhwyll llaw yn fwy a mwy poblogaidd.Mae llawer o rieni yn fwy cyfforddus gyda nebulizer rhwyll na gyda phigiadau neu feddyginiaeth lafar.Fodd bynnag, bob tro y cymerwch y babi ewch i'r ysbyty i wneud triniaeth atomization sawl gwaith y dydd, sy'n ...
 • Pam mae'r pwysedd gwaed yn wahanol pan fydd monitor pwysedd gwaed electronig ar fesur parhaus?

  Pam mae'r pwysedd gwaed yn wahanol pan fydd monitor pwysedd gwaed electronig ar fesur parhaus?

  Gall mesur pwysedd gwaed yn rheolaidd a chofnod manwl ddeall y sefyllfa iechyd yn reddfol.Mae monitor pwysedd gwaed electronig yn boblogaidd iawn, mae'n well gan lawer o bobl brynu'r math hwn o fonitor pwysedd gwaed er hwylustod gartref i'w fesur drostynt eu hunain.Som...