newyddion

Mathau o Thermomedrau Meddygol

Mae chwech yn gyffredinthermomedrau meddygol, mae tri ohonynt yn thermomedrau isgoch, sef y dulliau mwyaf cyffredin a ddefnyddir hefyd o fesur tymheredd y corff mewn meddygaeth.

1. Thermistor electronig (math thermistor): a ddefnyddir yn eang, yn gallu mesur tymheredd axilla, ceudod llafar ac anws, gyda chywirdeb uchel, ac fe'i defnyddir hefyd ar gyfer trosglwyddo paramedrau tymheredd y corff o offer profi meddygol.

2. Thermomedr clust (thermomedr isgoch): Mae'n hawdd ei ddefnyddio a gall fesur y tymheredd yn gyflym ac yn gyflym, ond mae angen sgil uwch ar gyfer y gweithredwr.Gan fod y thermomedr clust wedi'i blygio yn y twll clust yn ystod y mesuriad, bydd y maes tymheredd yn y twll clust yn newid, a bydd y gwerth arddangos yn newid os yw'r amser mesur yn rhy hir.Wrth ailadrodd mesuriadau lluosog, gall pob darlleniad amrywio os nad yw'r cyfwng mesur yn addas.

3. Gwn tymheredd talcen (thermomedr isgoch): Mae'n mesur tymheredd wyneb y talcen, sy'n cael ei rannu'n fath cyffwrdd a math di-gyffwrdd;mae wedi'i gynllunio ar gyfer mesur meincnod tymheredd y talcen dynol, sy'n syml iawn ac yn gyfleus i'w ddefnyddio.Mesur tymheredd cywir mewn 1 eiliad, dim pwynt laser, osgoi niwed posibl i lygaid, dim angen cyffwrdd â chroen dynol, osgoi croes-heintio, mesur tymheredd un clic, a gwirio am ffliw.Mae'n addas ar gyfer defnyddwyr cartref, gwestai, llyfrgelloedd, mentrau mawr a sefydliadau, a gellir ei ddefnyddio hefyd mewn lleoedd cynhwysfawr megis ysbytai, ysgolion, tollau a meysydd awyr.

4. Thermomedr rhydweli dros dro (thermomedr isgoch): Mae'n mesur tymheredd y rhydweli amserol ar ochr y talcen.Mae mor syml â thermomedr talcen ac mae angen ei wahaniaethu'n ofalus.Mae'r cais yn gyfleus, ac mae'r cywirdeb yn uwch na'r gwn tymheredd talcen.Nid oes llawer o gwmnïau domestig a all gynhyrchu cynhyrchion o'r fath.Mae'n gyfuniad o dechnegau mesur tymheredd isgoch.

Thermomedrau Meddygol

5. Thermomedr mercwri: thermomedr cyntefig iawn, sydd bellach yn cael ei ddefnyddio mewn llawer o deuluoedd a hyd yn oed ysbytai.Mae'r cywirdeb yn uchel, ond gyda gwelliant gwyddoniaeth, ymwybyddiaeth pawb o iechyd, dealltwriaeth o niwed mercwri, a mabwysiadu thermomedrau electronig yn araf yn lle thermomedrau mercwri traddodiadol.Yn gyntaf, mae'r gwydr thermomedr mercwri yn fregus ac yn hawdd ei anafu.Un arall yw bod anwedd mercwri yn achosi gwenwyno, ac nid oes gan y teulu cyffredin ffordd gywir i gael gwared ar arian byw.

6. Thermomedrau clyfar (sticeri, oriorau neu freichledau): Mae'r rhan fwyaf o'r cynhyrchion hyn ar y farchnad yn defnyddio clytiau neu ddillad gwisgadwy, sydd ynghlwm wrth y gesail ac yn gwisgo ar y llaw, a gellir eu rhwymo i app symudol i fonitro cromlin tymheredd y corff mewn amser real.Mae'r math hwn o gynnyrch yn gymharol newydd ac yn dal i aros am adborth gan y farchnad.


Amser postio: Gorff-12-2022